_

واردات انواع قطعات الکترونیکی از تامین کننده های معتبر با ضمانت کیفیت قطعه

 

 

با توجه به تخصص این شرکت در زمینه برق و الکترونیک و با در نظر گرفتن سابقه در واردات قطعات الکترونیکی از تامین کننده های معتبر در سطح دنیا، این شرکت ارائه خدمات بازرگانی و تخصصی تامین قطعات الککترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است. به لطف الهی و تلاش های بی وقفه عوامل آن کارنامه درخشانی در این زمینه به وجود آمده است.