_

شیوه های اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش

 

_

فرم چاپی درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

 

  • در صورتیکه خواستار اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش می باشید، خواهشمند است، فرم مربوطه را از قسمت زیر دانلود نموده و پس از تکمیل بخش های خواسته شده، اطلاعات آن را ذخیره و از قسمت « مدارک و مستندات» واقع در فرم الکترونیکی درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش، آپلود نمایید.