_

شیوه های اخذ نمایندگی فروش

 

_

فرم چاپی درخواست نمایندگی فروش

  • در صورتیکه خواستار اخذ نمایندگی فروش می باشید، خواهشمند است، فرم مربوطه را از قسمت زیر دانلود نموده و پس از تکمیل بخش های خواسته شده، اطلاعات آن را ذخیره و از قسمت «ارسال مستندات» آپلود نمایید.