هفتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد. با عنایت به الطاف الهی، در این جشنواره مدیر عامل شرکت نیک اندیشه آفرینان میهن نیز به عنوان کارآفرین و فن آور برتر استان شناخته و از وی تجلیل به عمل آمد. 

این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر استان، ایجاد نشاط و رقابت در فضاهای کسب و کار، هم افزایی و مشارکت کارآفرینان در توسعه کشور و ترویج فرهنگ کار و کارافرینی برگزار گردید که به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، 188 كارآفرین استان، در این جشنواره ثبت نام كرده بودند، که تنها 18 كارآفرین برتر استان معرفی شدند. 
حضور شرکت نام و معرفی آن به عنوان کارآفرین برتر در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در ابتدای راه، خود دلیلی بر مصمم بودن این شرکت در به عرصه عمل رساندن اهداف علمی و عملی بوده و گامی استوار در جهت پیشبرد اهداف ان به حساب می آید. امید است این نیروی کار جوان با تداوم ابتکار و نوآوری در استفاده از منابع و فرصتها بتواند بیش از پیش در زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور عزیزمان ایران نیک درخشیده و نامی نیکو در عرصه های علم و عمل بر جای نهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید