در این بازدید که با هدف اعطای تسهیلات و ارائه راه کارهایی جهت سرمایه گذاری به کارآفرینان برتر استان صورت گرفت، از نزدیک فعالیت این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ابتدا مدیر شرکت نام با توضیحاتی راجع به طرح مذکور، به ارائه اهداف و برنامه زمانی راه اندازی خط تولید و وارد نمودن این محصول به بازار داخلی کشور اشاره نموده و همچنین موانع موجود در سر راه پیشبرد اهداف علمی و عملی شرکت نیز ذکر کردند.
یونس فاتح مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن ارج نهادن به تلاش های بی وقفه مدیر عامل، استقبالی بی نظیر از این طرح کردند و آن را افتخاری دیگر در جهت پیشرفت صنعتی کشور دانسته و خواستار راه اندازی هرچه سریعتر خط تولید این محصول شدند. همچنین ایشان با ارائه راه کارهایی جهت سرمایه گذاری، به اعطای تسهیلات از جانب دولت برای شرکت های نو بنیان اشاره نمودند.

 

همچنین در پایان این جلسه، خرید این محصول برای اجرا در طرح مسکن مهر شهرستان آذر شهر نیز از سوی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد گردید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید