_

طراحی و برنامه نویسی سخت افزار

 

 

بردهای الکترونیکی را می توان به دو بخش آنالوگ و دیجیتال تقسیم کرد. طراحی و توسعه مدارات الکترونیکی به صورت صنعتی نیازمند وجود علم و تجربه کافی در این زمینه می باشد. شرکت اپکس پس از چندین سال فعالیت تخصصی صنعتی در این زمینه اقدام به راه اندازی دپارتمان تخصصی طراحی و برنامه نویسی بردهای الکترونیکی نموده است.